om kontoret

2014- Tandberg Arkitekter AS

Nybygg, bevaring og transformasjon
Kompetanse og medarbeidere:
Bjørn Tandberg, Sivilarkitekt
Björn Münch, Sivilarkitekt
Marianne Gjørtz, Master i arkitektur
Marte Tafjord Langeggen, Master i arkitektur
Henrik Haram Frølich, Bachelor i arkitektur

kontor historikk

2002-14 TANDBERG ARKITEKTER MNAL
1992-02 Skaflem og Tandberg ANS.

arbeidsfelt

Eiendoms- og prosjektutvikling
Prosjektledelse
Prosjektering av bygningsvern og nybygg
Byggesak rådgiving

sentral godkjent for (DiBK)

Ansvarlig søker for alle typer tiltak
Arkitektur
Landskapsutforming
Konstruksjonssikkerhet
Bygningsfysikk
BrannkonseptVirksomhet

Tandberg arkitekter jobber i skjæringspunktet mellom gammelt og nytt. Oppdragene varierer fra detaljprosjektering av bygningsvern til større utviklingsprosjekter.

Eierskap og organisering

Kontoret har erfaring med å organisere prosjekt og byggeoppgave. Riktig eier og organisasjon gir riktig bruk og sikrer bevaring. Blant våre kunder er boligselskaper og byggsamvirker.

Bygningsvern og transformasjon

Vi jobber for bevaring av norsk byggetradisjon som kunnskapsbase. Eldre bygninger er en verdifull ressurs – for utvikling av en kulturelt og klimatisk avstemt arkitektur.

Arkitektur

Vi ønsker å være tydelig ved å sette nytt ved siden av gammelt. Tidsdybde kan ikke kopieres, men nytt kan avlaste eldre deler. Strategien bidrar til at opprinnelige bygningsdeler bevares.

Kontoret jobber med primærkonstruksjon som ferdig overflate. Metoden reduserer byggetid og ressursbruk, samtidig som man oppnår arkitektur av høy kvalitet. 

Vår målsetning som arkitekt er å ivareta helheten i utforming, planlegging og administrasjon - være byggherrens nærmeste rådgiver.We focus on a building’s primary structure; offering both cost effectiveness and simple yet refined form.

We value traditional building design for its ability to inform our modern projects and to offer temporal depth, when modern is combined with - or blends into - old.

“Integrating old elements with modern materials and modern lifestyles can be a tricky act. It is about identifying the different elements and materials with historic significance and determining what new qualities can be introduced.”

-   Bjørn Tandberg

Tandberg Arkitekter AS

Maridalsveien 3
0178 OSLO
Norge

Tlf

+47 90 62 12 00

Epost

on.retketikra-grebdnat@rotnok

Org.no

913 068 998 MVA

huttiheita
bråtenalleen 25
helgesensgate 1
enebakkveien 72
hytte på hankø
marionettehuset
spiralhuset
evens gate 4
naust sundlia
haughuset
maridalsveien 63
bjørnveien 88
sjåstad kapell
karibukta
etterstadgata 32
totengata 3
holmsensvei 27
grønland 26
strømsveien 29
ekebergloftet
publikasjoner
sveitserstil-hus nr. 2
haugbo
hvalstrand bad
byhus med svale
skarpretterboligen
løkkehus
det første byhuset