om kontoret

2014- Tandberg Arkitekter AS

Arbeidsfelt: Nybygg, rehabilitering, restaurering og regulering
Kompetanse og medarbeidere:
Bjørn Tandberg, Sivilarkitekt
Björn Münch, Sivilarkitekt
Marianne Gjørtz, Master i arkitektur

kontor historikk

2002-14 Egen praksis TANDBERG ARKITEKTER MNAL
1992-02 Egen praksis Skaflem og Tandberg ANS.

kjerne område

Bygningsbevaring og transformasjon
Nyoppføring
Eiendoms og prosjekt utvikling

Eierskap og organisering

Kontoret har erfaring med å organisere eierside og byggeoppgave.
Riktig eier og organisering kan gi riktig bruk, beramme byggeoppgaven og sikre bevaring.

Bygningen

Kontoret jobber med primærkonstruksjon som ferdig resultat for å oppnå logisk konstruksjon, enkle utrykk og gunstig byggøkonomi. Konstruksjonen bør legge grunnlag for romlige muligheter og minimalisering av byggetid og ressursbruk. Ideelt bør arkitektur tilrettelegge for byggherrens definering av funksjoner, bruk og identitet.

Bygningsvern og transformasjon

Kontoret jobber for bevaring av norsk byggtradisjon som kunnskapsbase for kulturelt og klimatisk avstemt arkitektur. Vi ønsker å være tydelig ved å sette nytt ved siden av gammelt. Tidsdybde kan ikke kopieres. Nytt kan avlaste eldre deler og bidra til at opprinnelige bygningsdeler bevares, samtidig som bygningstradisjon kan ha kvaliteter tett opptil moderne behov.
We focus on a building’s primary structure; offering both cost effectiveness and simple yet refined form.

We value traditional building design for its ability to inform our modern projects and to offer temporal depth, when modern is combined with - or blends into - old.


“Integrating old elements with modern materials and modern lifestyles can be a tricky act. It is about identifying the different elements and materials with historic significance and determining what new qualities can be introduced.”

-   Bjørn Tandberg

Tandberg Arkitekter AS

Maridalsveien 3
0178 OSLO
Norge

Tlf

+47 22 36 11 84

Epost

on.retketikra-grebdnat@rotnok

Org.no

913 068 998 MVA

bråtenalleen 25
bjørnveien 88
helgesensgate 1
enebakkveien 72
hytte på hankø
marionettehuset
spiralhuset
evens gate 4
naust sundlia
haughuset
maridalsveien 63
sjåstad kapell
karibukta
etterstadgata 32
totengata 3
holmsensvei 27
grønland 26
strømsveien 29
ekebergloftet
publikasjoner
sveitserstil-hus nr. 2
haugbo
hvalstrand bad
byhus med svale
skarpretterboligen
løkkehus
det første byhuset